[Container Doxa] ​je mednarodna delavnica na temo izvajanja in refleksije umetniških raziskav. Namenjena je ustvarjalcem in raziskovalcem iz področij umetnosti, kritične misli in filozofije.

 

Delavnico vodi raziskovalec in skladatelj Dré A. Hočevar (CeReNeM, University of Huddersfield).

 

Spletna delavnica je platforma, namenjena vzpostavljanju in optimizaciji inovativnih raziskovalnih principov, predstavitvam različnih umetniških raziskav ter vzpodbujanju interaktivnega in reflektiranega dialoga na temo umetnosti, interdisciplinarnosti, filozofije in širše.

 

Služi kot prostor, kjer udeleženci skozi predstavitveni format po lastnem izboru predstavijo svoje trenutne umetniške prakse, raziskovalne procese, teme in vprašanja.

 

Delavnica iniciira in podpira dinamične, inovativno artikulirane predstavitvene formate. Predstavitve udeležencev služijo kot iztočnica za mišljenje tem, kot so na primer procesi, strukture in vsebine umetniških raziskav, kontekstualizacija in formacija umetniških in ustvarjalno raziskovalnih del, analitični modeli, [emancipatorna praksa] in .meta.

 

Delavnica je namenjena raziskovalcem v vseh fazah njihovega raziskovanja in dela. 

 

Izbrana raziskovalna dela udeležencev, predstavljena tekom delavnice, bodo objavljena v digitalni publikaciji [Verso Doxa].

 

 

 

Prihajajoči termini:

20.—23. 2. 2023

Umetniški vodja:
Dré A. Hočevar

Producentka:
Pia Reš

 

Koordinator:

Lester St. Louis

Partner: 

Stichting .alfabet