FORUM III.

 

Nadaljevanje programa Mladi Raziskovalci predstavlja FORUM. Ta omogoča ustvarjalcem v rezidenci tedensko objavo posnetkov, ki nastajajo znotraj laboratorijskih serij, temu pa se pridružujejo tudi daljša snemanja, inštalacije in koncerti, katerih namen je predvsem realizacija avtorskih del.

Tako tudi FORUM predstavlja pomembno infrastrukturno točko pri snovanju lastnih umetniških praks. Gre za torišče generiranja in nato tudi prečiščevanja umetniških modelov in konceptov, ki poteka v stalnem kontaktu z nevidnim medmrežnim občinstvom. Rezultate teh procesov se v sklopu nastopov predstavi širši javnosti.

 

Ustvarjalca v rezidenci v letu 2023 sta Urban Megušar in Jan Kopač.

Jan Kopač

Urban Megušar

FORUM I. (2020/2021) _ Gašper Livk

[arhiv]

FORUM II. (2022)
Jan Kopač

Tobija Hudnik

Rebeka Rusjan Zajc

Urban Megušar

[arhiv]

Umetniški vodja:
Dré A. Hočevar

 

Producentka:

Brina Kren

Partnerji: 

Galerija Kapelica

Cankarjev dom

Zavod Bunker

Layerjeva Hiša

Izvedbo programa podpira Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije