[Verso Doxa] je platforma za informiranje strokovne in zainteresirane javnosti o glasbenih in zvočnih praksah, paradigmah, glasbeni pedagogiki, razvoju in usmerjanju specializiranega kadra in teoretizacije ter arhiviranja izbranih del in opusov slovenskih ustvarjalcev.

[Verso Doxa] (2020/2021)

[arhiv]

[Verso Doxa] (2022)

[arhiv]

Umetniški vodja:
Dré A. Hočevar

 

Urednici:

Urška Rihtaršič

Tisa Neža Herlec


Producentka:

Pia Reš

Izvedbo programa podpira Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije