.codex je platforma izrekanja, proces in trditev. Ustvarjalec v rezidenci tedensko objavlja avtorska dela in ustvarja lastno naracijo, ki je dostopna javnosti.


Ustvarjalec v rezidenci v letu 2021 je Oskar Longyka.

Umetniški vodja:
Dré A. Hočevar

Producentka:
Pia Reš

.codex III (2021)
Oskar Longyka

.codex I [Maj Kavšek] 

[6. 1. 2021]

 

H + meta repertoire

Ω II.
Δ a.
Ο .c

П _1
Ξ B.
Σ II.
Γ _ mono.variable | tri.metric | tri.descriptor Ζ = [medium]

Θ | [transactional]

Y ~ [macro]
X * [speculative]

Λ # [liminal a]

Ф ; [undercommitment]

Ψ ‘ [preparation b]
A , [fluid]
P 、[liminal a]

I \ [retroactive]
E < [perception a]

M > [liminal b]
T : [mono.variable]

B / [approximative]

N [ ] .[ ]
K ^ [macro]

.codex II [Brina Kren] 

[14. 1. 2021]

 

H + meta syntax

Ω II.

Δ d.

Ο .b

Σ II.

Ζ = [micro]

Θ | [macro]

Y ~ [subjective]

X * [personal]

Λ # [slow]

Ф ; [overcommitment]

A , [fluid]

P 、[derivative]

I \ [retroactive]

M > [liminal a]

T : [mono variable]

B / [approximative]

N [     ] . [ ]

K ^ [absolute]

 

[open your eyes and

follow the sound]

[18. 1. 2021]

 

H + meta modules

Ω II.

Δ h.

П _ 5

Ξ E.

Σ III.

Ζ = [macro]

Θ | [transactional]

Y ~ [macro]

X * [personal]

Λ # [liminal a]

Ф ; [liminal b]

Ψ ‘ [preparation b]

A , [fluid]

P 、[liminal a]

I \ [retroactive]

E < [preception d]

M > [liminal d]

T : [poly variable]

B / [approximative]

K ^ [absolute]

[25. 1. 2021]

 

H + meta modules

Ω II.

Ο .f

П _ 2

Ξ B.

Σ I.

Γ __ mono.variable | bi.metric | bi.descriptor

Ζ = [medium]

Θ | [transactional]

Y ~ [subjective]

X * [personal]

Ф ; [liminal a]

A , [fluid]

P 、[derivative]

I \ [real time]

E < [perception a]

M > [liminal b]

T : [poly variable]

N [     ] . [ ]

K ^ [linear]

[1. 2. 2021]

 

H + transaction log

Ω II.

Δ 

Ο .c

П _1

Ξ A.

Σ II.

Γ _ mono.variable | mono.metric | mono.descriptor

Ζ = [medium]

Θ | [micro]

X * [philosophical]

Λ # [slow]

Ψ ‘ [preparation c]

A , [static]

P 、[generative]

I \ [transactional]

E < [perception a]

M > [liminal a]

K ^ [micro]

 

Sound is a river

what am I?

 

V hiši Kamale

you love no human being,

do you?

[8. 2. 2021]

 

 

Ω II.

Δ b.

Ο . d, . c, .b

П _ 1

Ξ B.

Σ I.

Θ | [micro]

Y ~ [micro]

X * [speculative]

Λ # [liminal a]

A , [micro]

P 、[generative]

I \ [real time]

E < [preception c]

N [  ff  ] . [ ]

 

 

[close your eyes and follow the sound]

[15. 2. 2021]

 

Ω II.

Ο . f

Σ I.

N [     ] . [ ]

 

[¾h of violin paradigm in space]

[22. 2. 2021]

 

H + meta repertoire

Ω II.

Δ e.

Ο . a ; . b

П _ 6

Σ I.

Ζ = [micro]

Θ | [transactional]

Y ~ [macro]

X * [speculative]

Λ # [liminal a]

Ψ ‘ [preparation c]

A , [fluid]

P 、[liminal a]

I \ [transactional]

T : [approximative]

B / [poly.variable]

N [  pp  ] . [ ]

K ^ [linear]

[1. 3. 2021]

 

 

Ω II.

Δ e.

Ο . e

П _ 7 [meditation]

Ξ A.

Σ III.

Θ | [transactional]

Y ~ [micro]

X * [speculative]

Λ # [slow]

Ф ; [undercommitment]

I \ [real time]

E < [perception a]

M > [liminal a]

T : [poly.variable]

B / [poly.variable]

N [     ] . [ ]

K ^ [micro]

[7. 3. 2021]

 

 

H + meta modules

Ω II.

Ο . e

П _ 6

Ξ A.

Σ [liminal b]

Γ __ mono.variable | bi.metric | bi.descriptor

Θ | [macro]

Y ~ [macro]

Λ # [liminal a]

Ψ ‘ [preparation d]

A , [macro]

P 、[liminal b]

I \ [meta]

E < [perception a]

M > [liminal c]

N [     ] . [ ]

K ^ [macro]

[15. 3. 2021]

 

 

H + meta syntax

Ω II.

Δ a.

Ο . e

П _ 1

Ξ A.

Θ | [transactional]

Y ~ [micro]

X * [theoretical]

Λ # [slow]

A , [fluid]

P 、[liminal a]

I \ [retroactive]

T : [mono.variable]

B / [absolute]

N [     ] . [ ]

K ^ [linear]

[21. 3. 2021]

 

 

Ω II.

Δ h.

Ο . f

Ξ A.

Σ I.

Γ __ mono.variable | mono.metric. | mono.descriptor

Θ | [macro]

Y ~ [objective]

Λ # [liminal a]

Ψ ‘ [preparation a]

A , [fluid]

P 、[liminal a]

I \ [meta]

N [     ] . [ ]

 

 

Is there a remedy for a cold soul?

[28. 3. 2021]

 

 

H + transaction log

Ω II.

Δ a.

Ο . f

П _ 3

Ξ B.

Σ III.

Ζ = [medium]

Θ | [macro]

Y ~ [subjective]

X * [speculative]

Λ # [slow]

Ф ; [liminal a]

Ψ ‘ [preparation a]

A , [fluid]

P 、[generative]

I \ [retroactive]

E < [perception a]

M > [liminal a]

T : [mono.variable]

B / [poly.variable]

N [     ] . [ ]

K ^ [linear]

 

 

I really hoped you would hear the woodpecker…

 

 

Zakaj podrejo drevo?

Govori z zamolklim in globokim glasom, 

včasih stvari pove v brado ali pa kar tja v en dan.

Tu je po tleh večinoma pesek.

[5. 4. 2021]

 

H + meta modules

Ω II.

Ο . f

П _ 5 [simulation]

Ξ D.

Σ I. 

Ζ = [absolute]

Θ | [absolute]

Y ~ [macro]

X * [speculative]

Ф ; [liminal b]

Ψ ‘ [preparation a]

A , [fluid]

P 、[derivative]

I \ [meta]

E < [perception a]

M > [liminal c]

N [     ] . [ ]

K ^ [absolute]