infra.norma.meta

 

UVOD V UMETNIŠKO RAZISKOVANJE

 

[DELAVNICA] za UMETNIKE in GLASBENE USTVARJALCE

 

——

 

4. — 9. 3. 2024

 

Mentor: Dré A. Hočevar [CeReNeM, University of Huddersfield, UK]

 

——

 

Več informacij o programu in prijavah sledi v kratkem. 

 

——

 

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moški in ženski spol. 

 


 

Prihajajoči termin:

4. — 9. 3. 2024

Umetniški vodja:
Dré A. Hočevar

Producentka:
Pia Reš

Partner: 

Stichting .alfabet