[rezidenca] je razvojni poligon, ki združuje ustvarjalce z različnih področij umetnosti: inštrumentaliste, skladatelje, plesalce, pisce, vizualne umetnike. Pod vodstvom izbranega kuratorja skupina umetnikov prek procesov skupnega dela, sopostavljanja in soočanja raznolikih praks več dni razvija poljubne umetnostne forme ter v končni fazi projekta izvede nastop, instalacijo ali inntervencijo v prostoru. 

 

 

JAVNI POZIV

 

Inštitut .abeceda v sklopu Festivala sodobne glasbe .abeceda pripravlja petdnevni razvojni projekt [rezidenca], ki vključuje mlade ustvarjalce z različnih umetniških področij. Ti bodo v vlogi kuratorjev skupaj z izbranimi skupinami razvijali ter izvedli nastope, instalacije in intervencije v prostoru. 

 

K sodelovanju vabimo ustvarjalce, mlajše od 30 let: inštrumentaliste, skladatelje, plesalce, pisce, muzikologe, vizualne umetnike itd. 

 

Prijave sprejemamo do 26. maja 2023 na info@abeceda.io. Prijavi priložite kontaktne podatke prijavljitelja, življenjepis in kratek opis projekta, ki bi ga želeli razvijati.

 

Vsi sodelujoči bodo prejeli festivalsko vstopnico za vseh pet dni Festivala sodobne glasbe .abeceda.

 

Več informacij na: www.abeceda.io ali info@abeceda.io [kontaktna oseba: Pia Reš]. 


 

 

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moški in ženski spol. 

Festival sodobne glasbe .abeceda

26.—30. 6. 2023

Bled

Umetniški vodja:
Dré A. Hočevar

Producentka:
Pia Reš

Partner:
Zavod za kulturo Bled